Μεγάλο Δοχείο LP15

Διαστάσεις εξ. : 46,5 x 35 x 14,5 Ύψος

Διαστάσεις εσ. : 41 x 29 x 12 Βάθος

Τιμή: 60€ με πατίνα (νερόχρωμα)