Μεγάλο Δοχείο LP11

Εξ.διαστάσεις: 42 x 15 Y

Τιμή: 55€

Εσ.διαστάσεις : 40 x 19 Β

Εξ.διαστάσεις : 45 x 23Y

Τιμή: 65€

Εσ.Διαστάσεις: 41 x 18 Β (απολίθωμα)

Εξ.Διαστάσεις: 48 x 21 Υ

Τιμή:65€