Μεγάλο Δοχείο LP18

Διαστάσεις εξ. : 46,5 x 34 x 10 Ύψος

Διαστάσεις εσ. : 42,5 x 30,5 x 7,5 Βάθος

Τιμή: 90€