Οβάλ Δοχείο CP35

 

Διαστάσεις : 33 x 27 x 9,5 Y

Τιμή: 25 € Θερμ. ψησίματος 980-1000°C  Για τα δοχεία 35.1-35.2

Tιμή: 40€ θερμ.ψησίματος 1200-1230°C Για τα δοχεία 35.3-35.4