Προσφορές

 • Εσ.διαστάσεις : 48 x 37 x 4Β
 • Εξ.διαστάσεις : 52 x 40,5 x 7Y
 • Τιμή: 30€

 


 

SOLD

 • Διαστάσεις: 36 x 26.5 x 14Υ
 • Τιμή: 15€

 • Διαστάσεις:  20 x 22Υ
 • Τιμή: 10€

SOLD


SOLD

 • Διαστάσεις: 28 x 18 x 9Υ
 • Τιμή: 10€

SOLD

 • Διαστάσεις: 30 x 22,5 x 8Y
 • Τιμή: 10€

SOLD

 • Διαστάσεις: 28 x 18 x 9Υ
 • Τιμή: 10€

 • Διαστάσεις: 24 x 19 x 10Υ
 • Τιμή: 7€

SOLD


SOLD

 • Διαστάσεις: 48 x 22 Υ
 • Τιμή: 25€

SOLD

 • Διαστάσεις: 37 x 11,5Υ
 • Τιμή: 17€

SOLD

 • Διαστάσεις: 30 x 10Υ
 • Τιμή:  5€

SOLD

  • Διαστάσεις: 31,5 x 22,5 x 9Υ
 • Τιμή:10€

SOLD

 • Διαστάσεις: 35 x 28 x 9Υ
 • Τιμή: 12€


SOLD

 • Διαστάσεις: 24 x 23 x 16Υ
 • Τιμή: 10€

SOLD

 • Διαστάσεις: 34Ø x 10Υ
 • Τιμή: 15€

SOLD

 • Διαστάσεις: 37Ø x 11Υ
 • Τιμή: 17€