Προσφορές

 • Διαστάσεις εξ. : 30 x 15Υ
 • Διαστάσεις εσ. :  28 Χ 11 Β
 • Τιμή: 20€

 

 


SOLD

 • Διαστάσεις εξ. : 28 x 18 x 8 Υ
 • Διαστάσεις εσ. : 26 Χ 16 x 6 Β
 • Τιμή: 18€

 


SOLD

 • Διαστάσεις εξ. : 32 x 15.5 Υ
 • Διαστάσεις εσ. : 29 Χ 13 Β
 • Τιμή: 20€

 

 


SOLD

 • Διαστάσεις εξ.: 39 x 28 x 10.5 Υ
 • Διαστάσεις εσ.: 35 x 24 x 7.5   Β
 • Τιμή : 14€

 

 

 

 


 

SOLD

 • Διαστάσεις: 27,60 x 22,50 x 8,30Υ
 • Τιμή: 15€

 


SOLD

 • Διαστάσεις: 21.5 x 11Υ
  Τιμή: 15€   10€

 • Διαστάσεις: 22 x 15Υ
  Τιμή: 5€

 


SOLD

 • Διαστάσεις: 24 x 21.5 x 9.5Υ
  Τιμή:12€

 


 

 • Διαστάσεις: 27 x 19 x 6Υ
  Τιμή: 18€   12€

 


SOLD

 • Διαστάσεις: 25 x 22 x 6Υ
  Τιμή: 15€   10€

 • Διαστάσεις:  31 x 23,5 x 9Υ
 • Τιμή: 18€

SOLD

Stoneware λευκός πηλός με ματτ πράσινο γυάλωμα.

Θερμοκρασία ψησίματος 1240°C


SOLD

 • Διαστάσεις: 27,60 x 22,50 x 8,30Υ
 • Τιμή: 18

SOLD

 • Διαστάσεις: 38 x 26 x 8Υ
 • Τιμή: 10€

SOLD

 • Διαστάσεις: 35 x 21 Υ
 • Τιμή: 15€   10€

SOLD

 • Διαστάσεις εσ. : ± 38 x 14,5 Β
 • Διαστάσεις εξ. : ± 44 x 17,5 Ύ
 • Τιμή: 25€ η μία
 • Τιμή: 40€  για τις δύο

 


 

SOLD

Διαστάσεις: 27 x 17,5 x 10,5 Υ

Τιμή : 10€

 


 

SOLD

 • Διαστάσεις εσ. : ± 41 x 29 x 12 Β
 • Διαστάσεις εξ. : ± 46,5 x 35 x 14,5 Ύ
 • Τιμή: 30€

SOLD

 • Εσ.διαστάσεις : 48 x 37 x 4Β
 • Εξ.διαστάσεις : 52 x 40,5 x 7Y
 • Τιμή: 30€