Προσφορές

Διαστάσεις εξ. : 32 x 20.5 x 10 Ύψος

Διαστάσεις εσ: 28 x 16 x 7 Βάθος

Τιμή : 20€ Διαθέσιμο


 

 

Διαστάσεις εξ. : 33,5 x 10Ύψος

Τιμή :20€ Διαθέσιμο

 


Διαστάσεις εξ. :  28 x 10Ύψος

Τιμή : 15Διαθέσιμο

 


Διαστάσεις εξ. : 33x28x 34-12 Ύψος

Τιμή: 20€   17€ Διαθέσιμο

 


Διαστάσεις εξ. : 21 x 8.5 Ύψος

Τιμή: 12€ Διαθέσιμο

 


Διαστάσεις εξ.: 28,5×18,5 x 9 Ύψος

Διαστάσεις εσ.:24,5x15x6,5 Βάθος

Τιμή:20€  Διαθέσιμο


Διαστάσεις εξ.: 32×24 x 12 Ύψος

Διαστάσεις εσ.:28×20,5×8,5 Βάθος

Τιμή:20€  Διαθέσιμο